Biuro Rachunkowe MHR Tax

ul. Pytlasińskiego 44F
30-698 Kraków

 

ul. Świętokrzyska 12 
30-015 Kraków

 

tel. 575 511 277
tel. 602 104 477

e-mail: biuro@mhr-tax.pl

o firmie

o firmie

cień
tło

Biuro rachunkowe MHR - Tax oferuje kompleksowe usługi  w zakresie księgowości, rozliczeń podatkowych oraz kadrowo-płacowych. Księgowość może być prowadzona także w języku angielskim. 

Powierzając księgowość swojej firmy w ręce biura zyskujecie Państwo pewność i spokój, że rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami będą prowadzone prawidłowo i terminowo. Biuro reprezentuje swojego klienta przed urzędami i załatwia wszelkie formalności w kontaktach z nimi, abyście Państwo nie tracili cennego czasu. Możliwy jest odbiór dokumentów w dogodnym dla Państwa czasie lub też usługi mogą być świadczone na miejscu, w siedzibie klienta. Szczególnie w okolicy Kraków-Południe z uwzględnieniem miejscowości takich jak: Gaj, Golkowice, Konary, Libertów, Lusina, Mogilany, Ochojno, Rzeszotary, Swoszowice, Wróblowice, Wrząsowice oraz Borek Fałęcki, Kliny, Kurdwanów.

Biuro Rachunkowe MHR - Tax działa na podstawie Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów o numerze 6695/2004 i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

wykres kołowy

oferta

oferta

cień
tło

 

​Prowadzenie księgowości pełnej i uproszczonej

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPIR lub ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacje dodatkowe

   

 

Obsługa kadrowa i płacowa

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanei umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS RMUA
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla procowników: PIT II, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
wykres liniowy

cennik

cennik

cień
tło

 

Ceny usług ustalone są z każdym klientem indywidualnie. Wysokość ceny uzależniona jest od wielkości i formy prawnej firmy, rodzaju prowadzonej działalności, sposobu rozliczeń podatkowych oraz ilości dokumentów.

 

Firmom, które dopiero rozpoczynają działalność mogą być udzielone rabaty pozwalające zmniejszyć koszty działalności w początkowym okresie.

wykres słupkowy

certyfikaty

certyfikaty

cień
tło

 

              
 

 

wykres kołowy
w lewo w prawo